Bahagian Pengurusan, Perkhidmatan dan Kewangan


 

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1.   Objektif

Memberi perkhidmatan pengurusan pentadbiran dan kewangan kepada semua kakitangan jabatan dan pihak luar bagi mencapai matlamat “KEDAH SEJAHTERA” berpandukan peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.

- Terdapat beberapa unit yang berada dibawah Bahagian Khidmat Pengurusan, ia terdiri daripada tiga unit iaitu:-

1. Pentadbiran Am

Menjalankan urusan pentadbiran berkaitan perjawatan, rekod perkhidmatan, kursus dan latihan kepada   pegawai dan kakitangan

2. Kewangan

Mengurus peruntukan kewangan mengikut prosedur kewangan dan arahan-arahan berkaitan serta mengurus pembayaran bagi apa-apa tuntutan yang telah diluluskan

3. Teknologi Maklumat

Menyelaras pembangunan ICT dan rangkaian sistem berkomputer di jabatan dan Pejabat Agama Daerah

Comments are closed.