Bahagian Pendakwaan


BAHAGIAN PENDAKWAAN

Fungsi Bahagian Pendakwaan

Mengurus pendakwaan kes-kes jenayah syariah di Mahkamah Syariah Rendah dan Tinggi

- Terdapat beberapa Unit yang berada di bawah bahagian ini iaitu :-

  1. Pentadbiran
  2. Pendakwaan Daerah
  3. Pendakwaan Mahkamah Tinggi

Comments are closed.